Peonies in the garden / Pivonky na záhrade

Summer is almost here and my peonies are still in full bloom... Let`s have a look...

Čoskoro tu máme leto a moje pivonky stále krásne kvitnú... Poďte pozrieť...

 

I have three peonies blooming around our well. I planted the pink ones only last year and they are already blooming. How is this possible? You have to plant them not to deep into the ground.

Okolo studne nám kvitnú tri pivonky. Ružovú som zasadila iba minulý rok. A ako je to možné, že už kvitne? Môj tip je - nesaďte priesadky príliš hlboko do zeme.The last one I want to show you is in a different part of our garden. I really love how it looks in its soft purple color...

Enjoy your week ♥ Alexandra

Poslednú, ktorú vám chcem ukázať je v inej časti záhrady. Veľmi sa mi páči farebná kombinácia svetlo fialovej...

Majte pekný týždeň ♥ Alexandra

Participating in: 


Sunday clock / Nedeľný budík


I`m always looking forward to the last Sunday in the month. It`s the time of our local flea market. Last week I went with my husband and we bought some nice items. One of them is this nice vintage clock. It`s made by the PRIM company in former Czechoslovakia. Do you know that this company still makes clocks?

Have a beautiful Sunday ♥ Alexandra

Vždy sa nesmierne teším na poslednú nedeľu v mesiaci. Je to totiž čas blšieho trhu v Lučenci. Minulý týždeň sme tam išli spoločne s manželom a kúpili sme niekoľko zaujímavých vecičiek. Jednou z nich je aj tento vintage budík, vyrobený spoločnosťou PRIM. Viete o tom, že stále vyrábajú hodinky?

Majte krásnu nedeľu ♥ AlexandraParticipating in: Bedroom / Spálňa

The time when you can just go to the garden and pick your own flowers has finally come. I like how freely I can combine them and enjoy something different every week. This time I chose Columbine in combination with white flowers. I`m charmed by violet not just in the bedroom but also in the garden.

Konečne prišiel čas, kedy si opäť môžem len tak zájsť na záhradu a natrhať vlastné kvety. Mám rada, že si ich môžem ľubovoľne nakombinovať a každý týždeň vychutnávať niečo iné. Tentoraz som si vybrala orlíček v kombinácii s bielymi kvietkami zo skalky. Veľmi ma očarila fialová a to nielen v spálni ale aj na záhrade.
Finally are finished both our bedroom cabinets. Today at least a small taste. The cabinets are old. We refurnished them together with my husband. Scraping down the color took us a lot of time, but the result is worth it and I'm so glad to have them finally both  in our bedroom.

Konečne sú hotové obe naše spálňové skrine. Dnes aspoň malá ochutnávka. Skrine sú staré. Prerobili sme ich spoločne s manželom. Brúsenie zabralo strašne veľa času. Pri druhej sa nám dokonca stalo, že biela farba "odskákala" a skriňu sme museli prebrúsiť ešte raz. Výsledok ale stojí za to a ja som strašne rada, že sú už konečne v našej spálni.
Have a nice day and thank you for stopping by and for all your lovely comments that I really like to read!

Prajem vám pekný deň a ďakujem za zastavenie sa na mojom blogu a samozrejme za všetky milé komenty, ktoré ma vždy veľmi potešia!

xoxo, Alexandra

Participating in:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...