Children garden house / Detský záhradný domček


We have been building this children garden house in summer. Nina planted some spring flowers in September. We built a herb garden too. Now I can`t wait for spring.

Alexandra
~
Počas celého leta sme stavali tento záhradný domček pre deti. V septembri si Ninka zasadila niekoľko jarných kvetov a tiež sme pri ňom vytvorili bylinkovú záhradku. Už teraz sa neviem dočkať jari.

Alexandra

Ginkgo


There`s one ginkgo tree in our garden. It grows very slowly but each October it turns yellow and gives a fall feeling to the garden. This year I played a bit with its leaves...

Alexandra
~
Na záhrade máme jeden strom ginka. Rastie veľmi pomaly. Avšak každý október zmení farbu na žltú a dodá záhrade jesenný "feeling". Tento rok som trochu využila aj jeho listy...

Alexandra
My latest flea market find... this enamel candle holder.
~
Môj posledný úlovok z blšáku... smaltovaný svietnik.


Oh, and Daniel is 2 months old now...
~
A Daniel má už 2 mesiace...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...