Birthday presents / Narodeninové darčeky

(this post contains adlinks)

 

Hello Friday! Oh, did the week fly by... too fast I think. As promised, today I share my birthday presents I got last week. So happy about each of them ♥ So let`s see... But first look at my WISH LIST.
~
Vitaj piatok! Tento týždeň preletel nejako príliš rýchlo... Ako som sľúbila, dnes vám prinášam niekoľko mojich narodeninových darčekov, ktoré som dostala minulý týždeň. Každému z nich som strašne rada ♥ Poďme sa na ne pozrieť... TU si môžete pozrieť wish list.


My most darling gift is the new Olympus PEN-F
~
Určite najväčšiu radosť mi urobil nový foťák Olympus PEN-F ♥


I have been wanting a snail extract facial creme for so long... I found one produced by a local brand MODRÁ PÚPAVA. It`s a natural and handmade product which makes it 100% better ♥ I`ll write about it soon...
~
Pleťový krém so slimačím sekrétom som v minulosti mala možnosť vyskúšať. Vedela som, že si chcem opäť jeden zadovážiť. Modrý harmanček je krém, ktorý vyrába slovenská značka MODRÁ PÚPAVA. Ide o prírodný a handmade produkt, čo z neho robí o 100% lepší krém ♥ Čoskoro o ňom napíšem viac...


My third present are THESE boots...
~
Tretím darčekom sú nové topánky - presne TIETO... The last present is a Tine K Home small market basket - HERE.
I still have some money in my birthday budget... maybe I write about another lovely presents next time.
Have a nice weekend ♥ Alexandra
~
Posledným darčekom je malý slamený košík Tine K Home, ktorý nájdete TU.
Stále mi niečo zostáva v narodeninovom "budgete"... možno vám čoskoro napíšem o ďalších milých darčekoch.
Majte krásny víkend ♥ Alexandra


French Farmhouse style classic / Klasika v štýle French Farmhouse

(this post contains adlinks)


I often get asked how to bring French Farmhouse style into your home... There are many simple items how to do that. Today I prepared one very small and practical one for you. It`s a wooden box. I used an old one and treated it with Miss Mustard Seed`s Milk Paint furniture wax - HERE. I`m sure you can also find some new boxes or just make your own.

Alexandra ♥

~

Často sa ma pýtate, ako dostať do svojho domu French Farmhouse štýl... Existuje niekoľko jednoduchých prvkov a ja som si dnes pre vás pripravila taký malý a veľmi praktický. Je to drevená bednička. V mojom prípade stará a ošetrená voskom od Miss Mustard Seed`s Milk Paint - TU. Viem, že na trhu dostať kúpiť aj nové. Vyrobiť si ich dokonca môžete aj doma.

Alexandra ♥
Do you like the flowers I used? I`ll write about them later this week!

~

Páčili sa vám kvety, ktoré som použila? Viac o nich budem písať ešte tento týždeň!


-------------------------------------


Participating in:

Apples from the garden / Jablká zo záhrady


Both, me and Ninka spent the afternoon in the garden after a few days of rain. We planted tulips, replanted some perennials and checked the apple trees. The red apples aren`t ripe yet. We luckily have an earlier apple variety. They`re yellow - green and mature in early September. There are not much of them so I decided to shred some and put into the freezer. They will be great for kids.

Have a nice weekend ♥

Alexandra

~

Dnes sme boli s Ninkou po pár dňoch na záhrade. Zasadili sme tulipány, presadili trvalky a skontrolovali úrodu jabĺk. Tie červené zatiaľ nie sú úplne zrelé. Našťastie máme aj skoršiu odrodu žlto - zelených, ktoré dozrievajú  začiatkom septembra. Nie je ich veľa a tak som sa rozhodla ich jednoducho nastrúhať a zamraziť. Budú výborné do čerstvého mixovaného ovocia pre deti.

Majte krásny víkend ♥

Alexandra

Saying goodbye to summer / Lúčenie sa s letom


I didn`t think fall would come so early this year... but now it`s really the time to hide the garden furniture, move the geraniums inside and also put the beautiful summer dress away!

The kids enjoyed this years summer mostly in our garden. Especially Nina in her garden house. We built it last year. I finished to widen the garden beds. One is a small herb garden and the other one full of new flowers.

Now we are ready tu put on all our fall decorations!

Alexandra

~

Neverila som, že jeseň príde tak skoro... ale je čas odložiť záhradný nábytok pod strechu, muškáty preložiť do vnútrajška a odložiť aj krásne letné šaty!

Tohtoročné leto si deti vychutnali naplno na záhrade. Hlavne Ninka ocenila záhradný domček, ktorý jej minulý rok vyrobil tatino. Mne sa podarilo rozšíriť záhony okolo neho a vysadiť z jednej strany bylinkovú záhradku a z druhej strany niekoľko zaujímavých kvetov.

Je však už načase vybrať jesennú výzdobu!

AlexandraParticipating in:

Zinies - an early fall decorating idea / Cínie - nápad na skorú jesennú dekoráciuAn old classic that you can find in every cottage garden this time of year. Their colour range is very bright - from light pink to dark red.

This year I decided to prepare a 5-minute decorating idea for you - a simple early fall flower mantel. All you need is a few glass vases - I found mine at a flea market for a few cents. In addition to the zinies I used botanical prints. Big or small I think it doesn`t matter. I didn`t even put mine into a frame but I used a saucer instead. This idea was a great success on my instagram HERE, so I believe you will like it too ♥

Zinies can last up to 2 weeks. However, it is necessary to regularly change the water...

Have a beautiful week, Alexandra

~

Stará klasika, ktorú práve teraz nájdeme v každej vidieckej záhrade. Ich farebná škála je pestrá - od svetlo ružovej až po tmavo červenú.

Tento rok som sa rozhodla vvám ukázať môj 5 minútový nápad, ako si pripraviť jednoduchý kvetinový kútik v byte. Stačia vám číre vázy - tie moje som našla na blšom trhu za pár centov. Okrem cínií sú dôležité aj obrázky z herbára. Veľké, či malé na tom si myslím, že nezáleží. Ja som moje dokonca neosadila do žiadneho rámu, ale dala do nádobiek na omáčku. Tento nápad mal veľký úspech na mojom instagrame TU, tak verím, že aj vám sa bude páčiť ♥

Cínie vo váze vydržia až 2 týždne. Je však potrebné im neustále meniť vodu...

Maileg bunny house / Zajačí domček


I hope you are having a lovely Sunday! It has been raining all morning here... a good reason to light up some candles a drink a cup of tee. In the afternoon we plan to bake a pumpkin cake and play table games with Ninka. Now she is playing with her bunny house and the whole Maileg family ♥

xoxo, Alexandra

~

Verím, že máte krásnu nedeľu! U nás od rána prší... o to väčší dôvod si zapáliť sviečky a v pokoji si vypiť šálku čaju. Poobede si upečieme tekvicový koláč a možno zahráme nejakú spoločenskú hru s Ninkou. Nateraz sa hrá so svojim domčekom a Maileg rodinkou ♥

xoxo, Alexandra


Let`s have a look how the girl`s room has changed HERE and HERE.

~

Pozrite, ako sa detská izba zmenila TU a TU.Bed - Jysk
Canopy - Numero74
Bunny house - Prairie Charm
Toys - Maileg
Basket - Ikea
Pink pillow - Reve de Vivre
Dress - Poudre Organic

--------------------------------------------------------------------------

Participating in:

Birthday wish / Narodeninové želanie

I love birthdays! One special day in the year... I really don`t care I`m a year older :-) It`s only a year of more experiences and memories ♥

Well, in a couple of days I`ll become 34 years old. Except of a beautiful day spent with my family and a small flower I wish something of this wish list as well... But really only a few things :-)

Have a wonderful weekend!
Alexandra

~

Milujem narodeniny! Jeden mimoriadny deň v roku... a vôbec mi nevadí, že opäť o rok staršia :-) Je to iba jeden rok viac skúseností a spomienok ♥

Nuž, o pár dní budem mať 34 rokov a okrem krásneho dňa s rodinou a malej kvetiny by som si želala niečo z tohto wish listu... Naozaj len niečo :-)

Majte krásny predĺžený víkend!
Alexandra
1. Pulóver z merinovej vlny - H&M
2. Deka - H&M
3. Ľanové obliečky - H&M
4. Biely pletený pulóver - H&M
5. Brašna na fotoaparát - Olympus kožená brašna Olive En Vogue
6. Kožené členkové čižmy - H&M
7. Bezzrkadlovka - Olympus PEN-F
11. Yankee Candle - Lake Sunset
------------------------------------------------------------

Participating in:
SATURDAY SHAREFEST


Small bouquets / Malé kytičky


Simply charming. Small flower bouquets that make every single corner of our home look a bit prettier. Whether a bedside table, a breakfast nook, a sink, a table in the entryway or a children's desk. I used to bring a small flower bouquet for Nina`s desk in her girl`s room. Little motivation when writing homework :-) Each flower is from our garden - dahlia, veronica, sweet pea, roses. Wild flowers are beautiful too so use them ♥

xoxo, Alexandra

~

Jednoducho očarujúce. Malé kytičky, ktorými si môžeme okrášliť každý kút v dome. Či už nočný stolík, raňajkový kút, umývadlo, stolík v chodbe alebo aj detský písací stolík. Zvykla som si Ninke priniesť malú kytičku na stôl v detskej. Malá motivácia pri písaní domácich úloh :-) Všetko sú to kvietky zo záhrady - georgína, veronika, hrachor voňavý, ruže. Krásne sú však aj kvety, ktoré si nájdete voľne v prírode ♥

xoxo, Alexandra


Dahlia / Georgína


Sweet Pea / Hrachor voňavý


Veronica / Veronika


Rose THE FAIRY / Ruža FAIRY


Late summer garden / Neskoré leto na záhrade


Surprisingly even after yesterday's heavy rain, our garden is still full of summer flowers. Phloxes, hydrangeas, roses, dahlias, lavender, veronica - all of them are beautifully blooming. Cosmos flower started to bloom too and I`m going to write about it soon...

Have a nice Wednesday ♥
Alexandra

~

Prekvapivo aj po včerajšom výdatnom daždi je naša záhrada stále plná letných kvetov. Floxy, hortenzie, ruže, georgíny, levanduľa, veronika - všetky krásne kvitnú. Dokonca začala kvitnúť aj krasuľka o ktorej budem čoskoro písať...

Majte krásnu stredu ♥
Alexandra


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...