Plant your christmas amaryllis ~ Zasaďte si svoj vianočný amarylis


If you would like to have your own amaryllis for Christmas now is the right time to buy some bulbs... I bought mine at a local supermarket. 
I used a cafe au lait bowl as a pot. One I got from a lovely friend ♥ 
An easy way to cover the mold is to use some moss.
Can`t wait to see it open!

Have a lovely Sunday friends, Alexandra

~

Pokiaľ chcete mať na Vianoce vlastný amarylis, práve teraz je čas si zadovážiť rastlinku... Svoju som si kúpila v Kauflande za pár eur.
Ako črepník som použila cafe au lait misku. Jednu jedinú ktorú mám v takejto podobe. Dostala som ju od veľmi milej kamarátky a je po jej babičke ♥
Jednoduchý spôsob ako zakryť zeminu je použiť mach.
Už sa neviem dočkať, keď začne kvitnúť!

Majte krásnu nedeľu, AlexandraApple Roses {recipe} ~ Jablkové ruže {recept}


How we love this desert! It`s easy and fast to make. I`m sure you will love it too ♥ So here is the recipe for you...

Apple roses
- 1 roll of puff pastry
- 2-3 apples
- cinnamon sugar
- unsalted butter
- powdered sugar

Use the last picture as a pattern and bake the roses in a muffin pan for about 25 minutes at 190 degrees Celsius. Let them cool down in the pan!

Enjoy your weekend! Alexandra

~

Zbožňujeme tento dezert! Je jednoduchý a rýchly na prípravu. Som si istá, že ho budete milovať tiež ♥ Tu je recept pre vás...

Jablkové ruže
- 1 rolka lístkového cesta
- 2-3 jablká
- škoricový cukor
- maslo
- práškový cukor

Ruže si pripravíte podľa posledného obrázku. Pečieme ich vo forme na muffiny približne 25 minút pri 190 stupňoch Celzia. Vo forme ich necháme vychladnúť!

Majte krásny víkend! Alexandra
-------------------------------------------------------------------------------------------------------I found this picture on Pinterest and it is by Tessa Pennings. The original recipe with this photo is HERE.

~

Túto fotku som našla na Pintereste a je od blogerky Tessa Pennings. Originál aj s receptom nájdete 
TU.


Participating in:Christmas wishlist - 6/7 years old girl (EU shopping) / Vianočný wishlist pre 6/7 ročné dievča (obchody EÚ)

(this post contains adlinks but it isn`t sponsored)

Today I prepared a Christmas wishlist for Nina. Partly she picked the presents by her own. And her choise is clearly Maileg. In the age when she no longer wants to play with dolls I`m so happy she still loves her Maileg bunnies. For the same reason I put into the wishlist clothes, cosmetics and someting to create. The canopy is from last Christmas but I get a ton of questions where I got it... so I decided to add it too. Nina loves it so much! The shops are EU based and I did shop from every one...

Hope you catch some inspiration.

Have a lovely Sunday, Alexandra ♥

~

Ahojte, dnes mám pre Vás pripravený malý vianočný wishlist. Ninka si z časti vyberala darčeky sama. Jej voľba padla jednoznačne na Maileg. Je už vo veku, kedy ju prestávajú zaujímať bábiky a preto som rada, že stále miluje svojich zajačikov. Z rovnakého dôvodu som do wishlistu zaradila oblečenie, kozmetiku a niečo kreatívne. Baldachýn už máme z minulých Vianoc. Neustále však dostávam otázky odkiaľ je a tak som sa rozhodla ho sen dať... Ninka ho stále zbožňuje! Obchody sú z EÚ a zo všetkých som už nakupovala...

Verím, že sa necháte inšpirovať.

Krásnu nedeľu prajem, Alexandra ♥


1. Maileg Ballerina Rose  HERE
2. Headband / Čelenka  HERE
3. Pillow Numero 74 / Vankúš Numero74  HERE
4. Pajamas Next / Pyžamo Next  HERE
5. Backpack FatFace / Batoh FatFace  HERE
6. Slippers Next / Papuče Next  HERE
7. Cosmetics Zara / Kozmetika Zara  HERE
8. Maileg Bunny Bell  HERE 
9. Winter set Zara / Zimný komplet Zara  HERE
10. Coloring poster Europe / Omaľovánka (poster) Európa  HERE 
11. Canopy Numero 74 / Baldachýn Numero 74  HERE

Learning "Jingle bells" / Učí sa "Rolničky"


It slowly comes to us too... Christmas mood. I mean VERY slowly - only in the form of a new song Nina has to learn for her next piano lesson. Her teacher wrote the song into her sheet and she had to guess the name of the song. Great idea because she wanted to learn it immediately :-)

Have a lovely evening friends, I`m off to a nice visit ♥ Alexandra

~

Pomaly to prichádza aj ku nám... predvianočná nálada. Zatiaľ veľmi zľahka v podobe novej skladby, ktorú sa Ninka učí na hodinách klavíra. Za úlohu totiž dostala uhádnuť skladbu, ktorú jej v notovej podobe do zošita zapísal pán učiteľ. Super nápad, lebo hneď sa ju chcela aj naučiť :-)

Majte krásny večer, ja bežím ešte na jednu milú návštevu ♥ Alexandra
 Snowberries / Imelovník


The walks with little D. became a lot colder. There are so little things to watch these days. We found a small bunch of snowberries  - so happy about it and it is also a great winter decoration ♥ I made a new Pinterest board with WINTER DECO HERE so you can catch some inpiration if you want...

Have a nice week! Alexandra

~

Prechádzky s malým D. sú citeľne chladnejšie. Momentálne je veľmi málo vecí, ktoré počas nich môžeme obzerať. Našli sme ale malý imelovník a dovolili zobrať malý zväzok - vždy som ho doma chcela mať. Ideálny ako zimná dekorácia ♥ Na Pintereste som vytvorila novú nástenku s WINTER DECO inšpiráciami TU, budem rada, ak do nej nahliadnete...

Majte príjemný týždeň! Alexandra


Sad day for our animal friends / Smutný deň pre našich zvieracích kamarátovAnd not only for them. For all of us. On Tuesday evening we lost our black tomcat. He knew he can`t enter our neighbour`s yard! Well he did and so he isn`t longer here with us... A big loss for all of us...

~

A nie iba pre nich. Pre nás všetkých. V utorok večer sme prišli o nášho čierneho kocúrika. Dobre vedel, že nemá chodiť do dvora u susedov! Stalo sa a tak tu už s nami nie je... Je nám to všetkým strašne ľúto...


 


Small table makeover {with Miss Mustard Seed`s Milk Paint} / Prerábka malého stolíka {s farbou Miss Mustard Seed`s Milk Paint}

(this post contains adlinks)


I start November with a post about my small table makeover. With the paint from Miss Mustard Seed in shade Marzipan. The table lied years at my husband`s granny`s house. Unfortunately me my hubby took it home and it didn`t go by without a little family drama. I know we all have them but I swear I won`t ever take anything :-) It`s not worth all the feeling I had afterwards...

But let`s have a look at the makeover...

~

November začnem príspevkom o prerábke malého stolíka. Samozrejme s farbou Miss Mustard Seed`s Milk Paint v odtieni Marzipan. Stolík roky ležal u manželovej starkej. Žiaľ s manželom sme si ho dovolili doniesť domov a to sa nezaobišlo bez menšej rodinnej drámy. Viem, všetci ich v rodine máme, ale ja si na tomto mieste dovolím verejne prehlásiť, že už žiadne "rodinné striebro" nebudem chcieť :-) Nestojí mi za pocity, ktoré som si z celej situácie odniesla...

Poďme sa ale pozrieť na celý postup...

The table was not in a good condition at all - someone used an oil based paint and there were a lot of runs in the paint. My husband was so sweet and sanded the table which is not necessarry for Miss Mustard Seed`s Milk Paint.

~

Stolík bol v dosť zlom stave - vrchná vrstva farby bola zrejme založená na olejovej báze a vo veľkej miere mala na sebe "stekance". Manžel bol taký zlatý a zbrúsil túto farbu... aj napriek tomu, že to nie je pri farbe Miss Mustard Seed`s Milk Paint nutné.


For this look I used MMSMP, water and bonding agent and furniture wax at the end.

~

Pre finálny výsledok som použila mliečnu farbu zmiešanú s vodou a "bonding agent" (to je niečo, čo lepšie "prilepí" farbu na povrch a nie je potrebné ho vždy použiť). Na záver ešte vosk z rovnakej sady.In the photos above is the milk paint which you mix with water (1:1). Down some photos with the first coat of milk paint. It`s completely different to an acrylic based paint and to chalk paint... HERE is an tutorial how to paint with MMSMP. I have to say one thing (and I thought it is marketing too) - painting with milk paint is such different and you will love it forever ♥

You can find your retailer HERE.

~

Hore môžete vidieť farbu, ktorá sa zmiešava s vodou v pomere 1:1. Dole niekoľko fotiek natierania prvej vrstvy. Je to úplne iné natieranie ako s akrylátovou alebo kriedovou farbou... Video ako pracovať s farbou nájdete TU. Musím povedať jednu veľkú pravdu (a tiež som si myslela, že to je iba reklamný ťah) - natieranie s mliečnou farbou je úplne iný zážitok a budete ju milovať až do konca života ♥

Na Slovensku je možné farbu kúpiť v kamennom obchode Dom a Dvor v Banskej Štiavnici. Ich facebook nájdete TU.

I put a handle from Reve de Vivre on it.

November is such a strange month I think - you`re not ready to decorate for Christmas but also not in the mood to use all the fall colors... I decided to put some dried hydrangeas from our garden in a vintage jar. It works for now ♥

Have a lovely Friday, Alexandra

{ this post is in collaboration with MMSMP but as always I only work with brands that I truly love and support }

~

Stolík som doplnila úchytkou z obchodu Reve de Vivre TU.

November je taký zvláštny mesiac - ešte nechcete začať zdobiť na Vianoce, ale ani používať jesenné farby... Ja som sa rozhodla využiť sušenú hortenziu zo záhrady. Zatiaľ celkom funguje ♥

Majte krásny piatok, Alexandra

{ tento príspevok vznikol v spolupráci s MMSMP, ale ako vždy, spolupracujem iba so značkami ktoré naozaj milujem a podporujem }


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...