In yellow


Our walnut tree turned yellow this year... We built a small garden house for Ninka under it this summer. I will write more about soon :-)
Alexandra
~
Tento rok sa nám orech vyfarbil - pekne do žlta... Práve pod orechom sme toto leto postavili malý záhradný domček pre našu Ninku. Viac o ňom už čoskoro :-)
Alexandra

Dried hydrangea / Sušená hortenzia


The only fall decor for now. I didn`t get a lot hydrangeas this season, but this one turned out great. I placed a few into my entryway and I think they look nice.

Have a nice week! Alexandra ♥
~
Zatiaľ moja jediná jesenná dekorácia. Tento rok mi nezakvitlo veľa hortenzií. Táto je ale krásna... u nás vo vstupnej chodbe.

Majte krásny týždeň! Alexandra ♥


Blog parties:

Daniel


Time stands still in our small country home. We welcomed our sweet baby boy Daniel August 24. Nothing in the world is more than your own children. Therefore I try to enjoy my time with them as much as I can because it`s too precious.

Alexandra ♥
~
Čas sa u nás na chvíľu zastavil. 24. augusta k nám prišiel náš zlatý Daniel. Nič na svete nie je viac, ako mať deti! A práve preto sa momentálne venujem iba tomu, aby som si tento vzácny čas čo najviac užila.

Alexandra ♥
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...