Daniel 1 yearOne year he has been here with us. Daniel.
365 days.
But it feels like forever. Like it was always supposed to be this way...

Alexandra

~

Jeden rok je tu s nami. Danielko.
365 dní.
Mne to však príde, že je tu s nami večnosť. Že to vždy takto malo byť...

Alexandra 

 

 
 

 
 
 
 
 

Hope you have a nice Friday! I`m still planning a family meeting for Daniel`s 1st birthday. Today only we four had been celebrating (although some of our fury friends joined our company)...

~

Dúfam, že máte krásny piatok! Mne ešte zostáva naplánovať rodinnú oslavu pre Danielka. Dnes sme oslavovali len vo štvorici (hoci sa pridalo aj niekoľko našich zvieracích kamarátov)...


7 komentárov

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...